SIGMA FAKTORING 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1062 Budapest, Bajza u. 17-19.
+36 1 391-0930
Postacím: 1406 Budapest, Pf. 85.

Work-Out faktoring

 

A cég Magyarország területén működik, jelenlegi és leendő ügyfelei belföldi magánszemélyek és gazdasági társaságok.

A SIGMA FAKTORING Zrt. nagy múltra visszatekintő – 1999. február 15-én alapított – pénzügyi vállalkozás, amely a követeléskezelési tevékenységgel foglalkozó SIGMA Követeléskezelő Zrt. leányvállalataként jött létre, kizárólag követelésvásárlási- és érvényesítési tevékenység céljára. ÁPTF engedélyét – az 1999-ben hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – a „pénzkölcsön nyújtása faktoring üzletági korlátozással” megnevezésű pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére kérte és kapta meg.

 
A SIGMA FAKTORING Zrt. a hazai lejárt, minősített követelések piacának meghatározó szereplője. Tevékenységét 2016-ig a SIGMA Követeléskezelő Zrt-vel szoros együttműködésben folytatta, felhasználva az utóbbi cégben felhalmozott követeléskezelési és szabály-megfelelési tapasztalatot, valamint kapcsolatrendszert. Követelés-állománya meghatározóan banki, lakossági fedezetlen ügyletekből, valamint közüzemi és távközlési cégek szolgáltatási szerződéseiből ered.
 
A Társaságban  2016. évben tulajdonosváltozás történt, amely változással a SIGMA FAKTORING Zrt.  új menedzsmentet kapott, amely a korábbi eredményes működés megőrzése mellett új célokat is kitűzött, ill. részben meg is valósított.
 
A Társaság work-out faktoring tevékenysége során közel 117.000 db lejárt banki követelést vásárolt.
 
Az állomány túlnyomó része banki, lakossági fedezetlen követelésből áll, meghatározó ugyanakkor a közüzemi és távközlési szolgáltatóktól vásárolt követelésállomány is.