SIGMA FAKTORING 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1062 Budapest, Bajza u. 17-19.
+36 1 391-0930
Postacím: 1406 Budapest, Pf. 85.

Részletfizetési kérelem

A lenti adatok megadásával Ön a SIGMA FAKTORING Zrt-vel szemben fennálló tartozása vonatkozásában kérhet kedvezményt. Figyelem: itt kizárólag részletfizetés kérhető, a SIGMA FAKTORING Zrt-nél igényelhető más kedvezményekről telefonon vagy személyesen tárgyalhat Társaságunkkal, ill. azokat levélben kezdeményezheti. További információt a „Tájékoztató a SIGMA FAKTORING Zrt-vel szemben lejárt tartozással rendelkező ügyfelek részére” cím alatt talál.

A honlap az itt megadott adatait nem tárolja, azokat közvetlenül a SIGMA FAKTORING Zrt. postafiókjába továbbítja. Kérése, ill. kérdése megválaszolása érdekében munkatársaink telefonon vagy postai úton, 30 napon belül felveszik Önnel a kapcsolatot. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el Társaságunk adatkezelési tájékoztatóját!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy
- a SIGMA FAKTORING Zrt. kedvezményt kizárólag együttműködő ügyfeleinek nyújt:
o azoknak, akik biztosítják elérhetőségüket a SIGMA FAKTORING Zrt. számára
o azoknak, akik valós tartalmú nyilatkozattal tárják fel fizetési nehézségeik okát, körülményeiket
o azoknak, akik az esetlegesen kért további információt, dokumentumokat rendelkezésre bocsátják
o azoknak, akik a korábban megkötött megállapodást ill. fizetési ígéretüket, továbbá a határidőket betartják
- kedvezmény iránti kérelem benyújtása, vagy az arról folytatott tárgyalás a fizetési kötelezettség teljesítésére nem eredményez haladékot
- fizetési kedvezményről a SIGMA FAKTORING Zrt. az ügylet összes körülménye mérlegelésével dönt, arra előzetesen nem vállal kötelezettséget, nyilatkozata, tájékoztatása, ill. jelen levele nem minősül ajánlattételnek. a SIGMA FAKTORING Zrt. a kedvezmény engedélyezését a feltételek teljesítése esetén is megtagadja, amennyiben a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a kérelem időhúzásra szolgál.


Kijelentem, hogy a tartozás egy összegben történő kiegyenlítésére nem vagyok képes az alább részletezett indokaim alapján:
Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy fennálló tartozásomat – a SIGMA FAKTORING Zrt. hozzájárulása esetén – az alábbi ütemezés szerint részletekben egyenlítem ki:
 Ft
 (év-hó-nap)
 Ft / hó
minden hónap napja
Tudomásul veszem, hogy a követelés összege a kifizetés napjára figyelemmel változhat.
A szolgáltatás rendeltetésszerű használatának biztosítására kérjük,hogy írja be a megjelent biztonsági kódot!