Levelet kapott tőlünk?

1. Miért kaptam Önöktől engedményezési értesítőt?

Az egyes jogelődök (jogelőd = a követelés korábbi jogosultja) engedményezés útján ruházhatják át követeléseiket a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezései alapján (régi Ptk. XXVII. fejezet, 328. - 331. §, új Ptk. 6:193 - 6:201. §). Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban ők már a követeléseiket nem kívánják kezelni, azt rábízzák egy professzionális követeléskezelő cégre, jelen esetben az SIGMA FAKTORING Zrt.-re. Az engedményezés tényéről és megtörténtéről Társaságunk (egyes esetekben a jogelőd) levélben értesíti az adósokat, részletezve a szükséges tartozás információkat és mellékelve a hasznos dokumentumokat (kérjük, ezeket mindig figyelmesen olvassa el!).

2. Mit jelent az engedményezés, kinek kell teljesítenem?

Az engedményezés a követelés adás-vételét jelenti, amelyben a követelés korábbi tulajdonosa eladja, az új tulajdonos pedig megvásárolja a követelést, valamint az ahhoz tartozó jogosultságokat, kötelezettségeket. Az engedményezéshez a kötelezett (adós) hozzájárulására nincs szükség.

A SIGMA FAKTORING Zrt. 1999. óta főtevékenységként foglalkozik lejárt követelések Hitelezőktől/Szolgáltatóktól történő megvásárlásával. A követelések engedményezés útján kerülnek Társaságunk tulajdonába és kezelésébe, és ennek értelmében az Ügyfélnek a kiértesítést követőn már az új jogosult, azaz a SIGMA FAKTORING Zrt. részére kell a főkövetelést és annak járulékait megfizetnie. Amennyiben mégis az eredeti Hitelezőnek/Szolgáltatónak teljesítene a fenti időponton túl, úgy kérjük, szíveskedjen ezt haladéktalanul jelezni a korábbi Hitelezőnek/Szolgáltatónak, valamint társaságunknak is.

3. Miért kaptam fizetési felszólítást?

Ön valamilyen nemű fizetési kötelezettségének nem tett eleget, s a SIGMA FAKTORING Zrt. felszólító levelében hívta fel az Ön figyelmét erre. Kérjük, minél előbb keressen minket a közös megoldás érdekében. Javasoljuk honlapunk „Online ügyintézés” részének használatát, így pár perc alatt, akár okostelefonon keresztül is fel tudja venni velünk a kapcsolatot és be tudja nyújtani kérelmét, így megspórolhatja a levélküldéssel vagy telefonálással járó időt és költséget is.

4. Hogyan ellenőrizhetem, hogy egy követelésvásárló faktorcég törvényesen tevékenykedik?

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján ezen információk folyamatosan elérhetőek, ellenőrizhetőek. Oldalunk szerkesztésének időpontjában a pontos elérhetőség az alábbi címen található: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese

5. Mit jelent az, hogy egyösszegű, lejárt tartozásom van?

A korábbi Hitelező/Szolgáltató a szerződést szerződésszegés miatt korábban már felmondta, az abból eredő tartozást egyösszegben lejárttá és esedékessé tette. Társaságunk ezen lejárt követelést vásárolja meg, ezt egyösszegben követelheti, tehát az egyösszegben érvényesíthető egy esetleges jogi eljárás során. Erre való tekintettel az egyösszegű követelés részletekben történő megfizetése kizárólag adósi kérelemre, a SIGMA FAKTORING Zrt. jóváhagyásával történhet, hiszen ez egy kedvezményt jelent az Ügyfél számára.

6. Honnan tudhatom, hogy mennyi ez az egyösszegű tartozás?

Erről minden levelünkben tájékoztatjuk Ügyfeleinket, de bármikor tudnak tájékoztatást is kérni a pontos összegről.

Írásban, telefonon és személyesen is tudunk segítséget nyújtani, de javasoljuk honlapunk „Online ügyintézés” részében az egyenleglekérdezés funkciót (https://www.sigmafaktoring.hu/egyenleg-lekerdezes), amelyben csupán a legfontosabb rovatokat szükséges kitöltenie, és az „Elküldöm” gomb használatával kérelme azonnal beérkezik Társaságunkhoz. A funkció okostelefon és tablet használatával is elérhető.

7. Milyen módon egyenlíthetem ki a tartozásomat?

A tartozás kiegyenlítésére több lehetőség is rendelkezésre áll:

Banki átutalás

Tartozását leggyorsabban banki átutalással rendezheti, a honlapunk „Céginformáció” részében található bankszámlaszámokra történő megfizetéssel (https://www.sigmafaktoring.hu/ceginformacio). Kérjük, hogy ezesetben a közlemény rovatban tüntesse fel az ügyletazonosítóját, amelyet levelünk bal felső sarkában talál.

Készpénzátutalási megbízás (csekk)

Amennyiben készpénzátutalási megbízásra (sárga csekk) van szüksége, úgy ezt az igényét leggyorsabban honlapunk „Online ügyintézés” részében intézheti (https://www.sigmafaktoring.hu/csekk-keres), amelyet okoseszközökkel is tud használni.

Készpénzbefizetés bankfiókban vagy a pénztárunkban

Készpénzben saját bankjánál is kezdeményezhet fizetési tranzakciót, illetőleg személyesen a székhelyünkön, pénztárunkban is rendezheti a tartozását készpénzben, az alábbi időpontokban:
Hétfő: 08:00 – 16:30,
Kedd: 08:00 – 16:30,
Szerda: 08:00 – 17:00,
Csütörtök: 08:00 – 16:30,
Péntek: 08:00 – 13:15

A személyes ügyintézés gyorsítása érdekében honlapunk „Online ügyintézés” részében időpontot is foglalhat, az „Időpont foglalás” részben (https://www.sigmafaktoring.hu/idopont-foglalas).
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy időpontot kizárólag a fent részletezett nyitvatartási időpontokban tud kérni.

8. Milyen módon kérhetek fizetési könnyítést?

Írásban, telefonon és személyesen is tudunk segítséget nyújtani, leggyorsabban honlapunk „Online ügyintézés” részében tudja feladni kérelmét, amelyben csupán a legfontosabb rovatokat szükséges kitöltenie. Az „Elküldöm” gombra kattintással kérelme azonnal beérkezik Társaságunkhoz.
https://www.sigmafaktoring.hu/reszletfizetesi-kerelem

9. Milyen módon jelezhetem a leggyorsabban, ha elfogyott a csekkem?

Írásban, telefonon és személyesen is tudunk segítséget nyújtani, leggyorsabban honlapunk „Online ügyintézés” részében, a „Csekk kérés” lehetőségnél tudja feladni kérelmét.
https://www.sigmafaktoring.hu/csekk_keres

10. Hogyan léphetek kapcsolatba Önökkel a leggyorsabban?

Írásban, telefonon és személyesen is tudunk segítséget nyújtani, leggyorsabban honlapunk „Online ügyintézés” részében tudja feladni kérelmét, és az „Elküldöm” gomb használatával kérelme azonnal beérkezik Társaságunkhoz.

11. Eljárhat-e helyettem meghatalmazott?

Amennyiben meghatalmazott útján kíván eljárni az ügyintézés során, úgy szükséges Társaságunk részére kitöltve, a meghatalmazó, a meghatalmazott és a tanúk részéről is aláírt meghatalmazást, eredeti példányban postai úton megküldeni. Az alábbi hivatkozáson található Társaságunk honlapján a meghatalmazás formanyomtatvány.

Amennyiben a fenti nyomtatvány használatára nincs lehetősége, úgy az egyedileg írt meghatalmazásba mindenképpen szükséges az alábbiakat feltüntetni:

  • meghatalmazó és a meghatalmazott személyes adatai (név, születési név, anyja neve, születési hely/idő, lakcíme és/vagy értesítési cím),
  • a szerződésszám, vagy ügyletazonosító megjelölése, amelyre a meghatalmazás vonatkozik,
  • felhatalmazás arra vonatkozóan, hogy az InHold Zrt. a banktitoknak minősülő adatokat a meghatalmazott részére kiadhatja,
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a felek hozzájárulnak a megadott adataiknak a kezeléséhez a kapcsolattartás, valamint a követeléskezelési- és érvényesítési célból,
  • keltezés, aláírás a meghatalmazó és a meghatalmazott részéről,
  • két tanú olvasható neve, aláírása és lakcímének feltüntetése.

12. Mi történhet, ha nem fizetem meg a tartozásomat?

A tartozás egyrészt mindennap, folyamatosan kamatozik, másrészt abban az esetben, ha nem sikerül megállapodnunk a tartozás rendezésében, Társaságunk jogi úton fogja érvényesíteni követelését, melynek költségei szintén Önt terhelhetik.

A témával kapcsolatban hasznos információkat talál az MNB honlapján: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing/fizetesi-nehezsegek/a-fizetes-elmaradasanak-kovetkezmenyei

13. Miért működjek együtt Önökkel?

Az ügy megoldása és lezárása, a jogi eljárás elkerülése közös érdekünk. Társaságunk törekszik arra, hogy mindkét fél számára elfogadható feltételekkel történjen a tartozás rendezése, ehhez azonban szükségünk van az Ön közreműködésére.

14. Hol találom a levélen az ügyszámot, és miért fontos ez?

A leveleink bal felső sarkában találja az ügyletazonosítóját. Kérjük, hogy az egyszerűbb ügyintézés érdekében írásos megkeresése esetén a hivatkozási számát levelén feltüntetni, illetőleg telefonos kapcsolatfelvétel esetén az ügyintéző kollégát erről tájékoztatni szíveskedjen. Amennyiben befizetéseit átutalással teljesíti, kérjük, hogy az ügyletazonosító(ka)t szíveskedjen a közleményben feltüntetni.

15. Hogyan tudom elkerülni a tartozás emelkedését, a további költségek felmerülését?

Javasoljuk, hogy amint lehetséges, vegye fel velünk a kapcsolatok, illetve kezdje el törleszteni tartozását. A tartozás – késedelmes volta miatt – a késedelmi kamatok miatt folyamatosan növekszik, amennyiben arra befizetés nem érkezik, úgy az időmúlással vélelmezhetően egyre nehezebb lesz visszafizetni azt.

Továbbá, amennyiben nem tudunk Önnel kapcsolatot létesíteni, a tartozásról/fizetésről egyeztetni, a követelésünket kénytelenek leszünk jogi eljárás keretében érvényesíteni, ez pedig – jogszabálynál fogva – további megfizetendő költségeket generál.

16. Mit tegyek, ha már jogi eljárás indult ellenem, de mégis szeretnék megoldást találni?

Bármilyen szakaszban is tart az eljárás, velünk, vagy a minket képviselő ügyvédi irodákkal továbbra is felveheti a kapcsolatot és megállapodást köthet. Társaságunk minden esetben mérlegeli ezen kérelmeket, s érdemben elbírálja azokat.