Részletek

Az SIGMA FAKTORING Zrt az alábbiakban tájékoztatja ügyfeleit a járványhelyzet alatti ügyfélfogadási rendről és a fizetési moratóriumról.

1.    Az általános ügyfélfogadási rendünket érintő változások

A SIGMA FAKTORING Zrt. tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a koronavírus-járványra tekintettel a személyes ügyfélfogadási rendünkben korlátozó intézkedések kerültek bevezetésre az Ügyfeleink és Munkavállalóink egészségének megóvása, illetve a járvány terjedésének megelőzése érdekében. Kérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy személyes ügyfélszolgálatunkon történő egyeztetés helyett lehetőség szerint válasszák egyéb elérhetőségeinket, tekintettel arra, hogy személyes egyeztetésre

•    kizárólag szájmaszk viselésével
•    kézfertőtlenítés és lázmérés elvégzése mellett (a SIGMA FAKTORING Zrt. egészségügyi adatot nem tárol)

kerülhet sor, az alábbi nyitvatartási rend szerint:
H:       8:00 - 16:30
K:       8:00 - 16:30
Sz:      8:00 - 17:00
Cs:     8:00 - 16:30
P:       8:00 - 13:15

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kihirdetett az előírt távolság megtartása érdekében az ügyintézés során az ügyféltérben egyidejűleg egy ügylet kapcsán megjelent maximum kettő fő (kötelezett(ek) és/vagy meghatalmazott jogi képviselő) tartózkodhat, míg a további ügyfeleknek az épületen kívül szükséges várakozniuk.

Szintén az épületen kívül szükséges várakozniuk azon ügyfeleinknek, akik előzetes telefonos bejelentkezés nélkül érkeznek, az ügyintézés megkezdéséig.
Ennek elkerülése érdekében kérjük, hogy időpontkéréssel kapcsolatosan, a lenti elérhetőségeinken szíveskedjen előzetesen egyeztetni kollégáinkkal, amelyeken az ügyintézés és a panaszkezelés a továbbiakban is zavartalanul működik:

Telefonos elérhetőségünk: +36/1-391-0930
Levelezési címünk: 1406 Budapest 76, Pf. 85.
Elektronikus elérhetőségeink: sigma@sigmafaktoring.hu

A leírtakon túl javasoljuk a www.sigmafaktoring.hu honlapunkon elérhető online ügyintézési módokat is.
Befizetéseiket az alábbi módokon a továbbiakban is teljesíthetik:

Átutalással az alábbi számlaszámokra:
12100011-10330748-00000000 (Gránit Bank Zrt.)
10918001-00000005-53420005 (UniCredit Bank Zrt.)
- A már meglévő, vagy a telefonon, a honlapunkon, illetve írásban igényelt csekkek postai feladásával.

2.    A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben meghatározott eljárások alatt álló Ügyfeleink részére szóló tájékoztatás a fizetési moratóriumról

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Kormány 47/2020. (III. 18.) rendelete alapján 2020. március 19. napjától fizetési moratórium lépett életbe. A fizetési moratórium a 2020. március 18. napján 24 órakor fennálló, már folyósított kölcsön-, hitel- és lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségeket érinti. A fizetési moratórium az adósokra megállapított feltételekkel megegyezően kiterjed a főhitelező részére fizetendő minimális törlesztőrészlet megfizetésére, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, bírósági adósságrendezési egyezségben, valamint a bírósági adósságtörlesztési végzésben megállapításra kerülő vagy megállapított, hitelviszonyból származó fizetési kötelezettségek teljesítésére is.

A hivatkozott rendelet a teljesítésére 2020. december 31. napjáig biztosított haladékot, mely fizetési kedvezmény a Kormány 637/2020. (XII. 22.) rendelete által 2021. június 30. napjáig, majd a 2021. évi XCIX. törvény által 2021. szeptember 30. napjáig, majd a Kormány 536/2021. (IX. 15.) rendelete alapján 2021. október 31. napjáig meghosszabbításra került.

A Kormány 536/2021. (IX. 15.) rendelete értelmében amennyiben Ügyfeleink 2021. november 1-jétől 2022. június 30-áig terjedő időszakra is igénybe kívánják venni a fizetési moratóriumot, abban az esetben 2021. október 1-jétől 2021. október 31-ig terjedő határidőn belül Társaságunk székhelyén személyesen vagy online kérelmezniük kell azt. Az ehhez szükséges nyomtatványt előzetesen megküldjük Ügyfeleink részére. A kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. Amennyiben Ügyfelünk a jogvesztő határidőn belül nem nyilatkozott a moratórium fenntartásáról, később erre már nincs lehetősége.

Kérelmet az az Ügyfelünk nyújthatja be, aki/amely jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a fizetési moratóriummal, és 2021. szeptemberben rendelkezik lejárt tőke- kamat- vagy díjtartozással.

Ügyfelünk a kérelem benyújtására továbbá akkor jogosult, ha

1.    2020. március 18. napját követően
a.    háztartásában a rendelkezésre álló jövedelem tartósan csökkent,
b.    legalább 30 napig álláskereső volt, vagy a kérelem benyújtásakor álláskeresőnek minősül
c.    közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy közfoglalkoztatási jogviszonyban áll

2.    a kérelem benyújtásakor
a.    25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el,
b.    25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el, amennyiben az eltartott személy állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg
c.    a várandóság betöltött 12. hetét meghaladóan gyermeket vár, vagy
d.    nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban részesül,

e.    a vállalkozás tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.


Ügyfelünk a fenti kérelem benyújtására akkor is jogosult, ha az 1. b) és c) pontja, illetve 2. a-d) pontjai szerinti feltételeknek megfelelő hozzátartozójával él egy háztartásban.
A jogosultsági feltételekről Ügyfelünknek nyilatkozatban azt is ki kell jelentenie, hogy a jogosultságot alátámasztó okiratokkal vagy más bizonyító erejű dokumentumokkal rendelkezik.
A fenti feltételek fennállása esetén a fizetési moratórium 2022. június 30. napjáig meghosszabbodik.

A kialakult veszélyhelyzetre, valamint a koronavírus világjárvány okozta gazdasági nehézségekre figyelemmel Társaságunk nyitott arra is, hogy fizetési könnyítéseket biztosítson azon Ügyfelelei számára, akiknek az anyagi helyzete az elmúlt időszakban jelentős mértékben megnehezült. Ehhez szükséges, hogy Ügyfelünk a vagyoni helyzetében bekövetkezett változás minden releváns információját – dokumentumokkal alátámasztva – Társaságunkkal megossza.

Ügyfeleink fizetési moratóriummal és fizetési könnyítésekkel kapcsolatos kérdéseit várjuk a fentebb megjelölt elérhetőségink valamelyikén.


2021-09-06