Részletek

A cég Magyarország területén működik, jelenlegi és leendő Ügyfelei belföldi magánszemélyek és gazdasági társaságok.

A SIGMA FAKTORING Zrt. nagy múltra visszatekintő – 1999. február 15-én alapított – pénzügyi vállalkozás, amely a követeléskezelési tevékenységgel foglalkozó SIGMA Követeléskezelő Zrt. leányvállalataként jött létre, kizárólag követelésvásárlási- és érvényesítési tevékenység céljára. ÁPTF engedélyét – az 1999-ben hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – a „pénzkölcsön nyújtása faktoring üzletági korlátozással” megnevezésű pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére kérte és kapta meg.

A SIGMA FAKTORING Zrt. a hazai lejárt, minősített követelések piacának meghatározó szereplője. Tevékenységét 2016-ig a SIGMA Követeléskezelő Zrt-vel szoros együttműködésben folytatta, felhasználva az utóbbi cégben felhalmozott követeléskezelési és szabály-megfelelési tapasztalatot, valamint kapcsolatrendszert. Követelés-állománya meghatározóan banki, lakossági fedezetlen ügyletekből, valamint közüzemi és távközlési cégek szolgáltatási szerződéseiből ered.

A Társaságban 2016. évben tulajdonosváltozás történt, amely változással a SIGMA FAKTORING Zrt. új menedzsmentet kapott, amely a korábbi eredményes működés megőrzése mellett új célokat is kitűzött, ill. részben meg is valósított.

A Társaság work-out faktoring tevékenysége során közel 117.000 db lejárt banki, és nem banki követelést vásárolt.

Az állomány egy része banki, lakossági fedezetlen és fedezetes követelésből áll, meghatározó ugyanakkor a közüzemi és távközlési szolgáltatóktól vásárolt követelésállomány is.